သာမန္ ရခ်ိဳး္ခန္းကေန သဘာ၀ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ ကိုလူပ်ိဳရဲ႕ ရခ်ိဳးခန္း ဖစ္သြားေအာင္ ပာင္းလဲေပး ၾကည့္ရေအာင္။

2017-09-06

ကိုလူပ်ဴိရဲ႕ ရခ်ိဳး္ခန္း္အတြက္ ၾကမ္း႐ိုင္း၊ သားနားမႈ သို႔မဟုတ္ နက္ေမွာင္ေလးနက္တဲ့အေရာင္ေတြႏွင့္ပဲ လိုက္ဖက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ေန႔္လံုး တင္းၾကပ္ဖိစီးလွတဲ့ အလုပ္ကေန ပင္ပန္းလာျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ခံစားခ်က္ေတြးကို လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ာ ဖြင့္အန္ႏိုင္တာက ဒီေရအိမ္ခန္းပဲ ဖစ္လို႔ပါပဲ။ ရခ်ိဳးခန္းတြင္း ပတ္လည္ ပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္၀န္းက်င္းမွာ အျပည့္အ၀ ပေလ်ာ့မႈ ရေစမယ့္အခ်ိန္ေတြ ဖစ္ေစႏိုင္လို႔ပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ အေသးစိတ္ပိုင္းကို သိပ္အေလးမထားတတ္တဲ့ ယာက်ာ္းေတြအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေျခခံ စတိုင္လ္ံဟာ လြယ္ကူလွတဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္သလို၊ ပေလ်ာ့ သက္သာတဲ့ ခံစားခ်က္ကို ပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ အျပင္၊ မနက္ခင္းတိုင္းမွာ လူကို တက္ၾကြလန္းဆန္းမႈ လည္းေေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေျခခံ စတိုင္လ္မ်ိဳး ႐ိွျပီး မိမိႏွင့္ပါ လိုက္ဖက္ညီတဲ့ က်ားက်ားလ်ားလ်ား ခံစားမႈ ရေစမယ့္ ရခ်ိဳးခန္းကို ဘယ္လို လုပ္ယူရမလဲ ဆိုတာကို အာက္မွာ ဆက္လက္ ၾကည့္႐ႈ့ၾကရေအာင္။

႐ုပ္ပံု: GRANDIS series အခန္း င့္ ARCH WOOD series အခန္း

1. အေရာင္ရင့္သစ္အဆင္သားေၾကြျပားကို ႐ြးခ်ယ္သံုးစြဲျခင္း

သဘာ၀နဲ လိုက္ဖက္ညီတဲ့့ သားနားမႈကို ရ႐ိွခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သစ္အဆင္အသားကို ႐ြးခ်ယ္ေပးရပါမယ္။ သဘာ၀ သစ္သားအေရာင္ေတြမွာ အေရာင္ အႏု အရင့္ အစဥ္လိုက္ တစ္လွည့္စီ ႐ြးခ်ယ္စရာ ႐ိွပါတယ္။ ဒီအေရာင္ရင့္ သစ္သား အဆင္ကို ႐ြးခ်ယ္သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုၾကာ သံုးစြဲထားျပီးသလိုမ်ိဳး ထင္ျမင္ခံစားရေေစႏိုင္ျပီး ၊ ႐ိုး႐ွင္းတဲ့ ဂႏၱ၀င္ဆန္ဆန္ ခံစားမႈကို ရ႐ိွေစပါတယ္။ ကာင္တာဘီဒိုတံခါး႐ြက္ မ်က္ႏွာျပင္ပိတ္ဖံုးသား အေရာင္ရင့္အဆင နဲ အာ့သ္္တုန္းကာလာအေရာင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး အခန္းရဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္မႈကို တိုးေစႏိုင္ပါတယ္။ ရခ်ိဳးခန္းအတြင္း သဘာ၀ အထိအေတြ႔ကို ဖည့္ေပးရန္ အေရာင္၊ ပံုသ႑ာန္ င့္ ၀တၳဳပစၥည္းေတြကို ႐ြးခ်ယ္သံုးစြဲ ပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ၾကည့္ျမင္ရ သက္ေတာင့္သက္သာ ဖစ္ေစတဲ့ Earth Tone ကာလာတြဲကို ႐ြးခ်ယ္းျခင္း၊ ထြးႏူးညံ့တဲ့ ခံစားခ်က္ ကို ပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ ခံုး၀ိုက္တဲ့ ရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာသံုး ၾကြထည္ပစၥည္းေတြးကို ႐ြးခ်ယ္ သံုးစြဲႏိုင္ပါတယ္။ သစ္အဆင္ ၾကြျပားရဲ႕ ကာင္းက်ိဳး္ကေတာ့ လြယ္ကူစြာ ထိန္းသိမ္း စာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္တဲ့အျပင္၊ ရခ်ိဳးခန္းတြင္း စိုထိုင္း တဲ့ ထာင့္ေနရာ တြမွာ ဖစ္တတ္တဲ့ မိႈအစြန္းကြက္တကျခင္း စတဲ့ ပႆနာေတြက ကင္းေ၀းေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မနက္ခင္း အလုပ္မသြားမီ စီဒီျပားကေန သီခ်င္း ညိမ့္ညိမ့္ေေလး ဖြင့္ျပီး ရခ်ိဳး္ခန္းထဲမွာ နားဆင္ေပး႐ံုနဲ လန္းဆန္း တက္ၾကြ မႈကို ထေစျပီး အလုပ္ကို ဆက္ႏႊဲဖို႔အတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနေစမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

႐ုပ္ပုံ : COUNTRY WOOD series

2. ရခ်ိဳး္ခန္း အစိတ္အပိုင္းတစ္ခ်ိဳ႕အား သဘာ၀၀တၳဳပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဆင္ယင္ေပးျခင္း

မ်က္ႏွာသစ္ေဘစင္ရဲ႕ အာက္ခံစင္အျဖစ္ ခခံု သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းသိမ္းဗီဒိုကို သံုးမည့္အစား သစ္လံုးၾကီးျဖင့္ ခုခံသံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ သစ္ေလွကားေဟာင္းကို ကိုယ္သုတ္ပ၀ါ ခ်ိတ္ဆြဲလွန္းစင္အျဖစ္ သံုးစြဲႏိုင္ပါတယ္။ သစ္သားထည္ အစစ္ကို ဆင္ယင္သံုးစြဲမႈရဲ ကာင္းခ်က္ကေတာ့ သစ္ထည္ရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္အခြံမွ ထြက္႐ိွလာတဲ့ သဘာ၀ရနံ႔မ်ားနဲ အခန္းကို သင္းထံု နေစျပီး ရခ်ိဳး္ခန္း၀င္ခ်ိန္မွာ သင့္အား လန္းဆန္းတဲ့ရနံ႔ကို ႐ႉ႐ိႈက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ မိႈစြဲကပ္မႈက ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ဒီပစၥည္းေတြကို ရခ်ိဳး္ခန္းရဲ႕ ခာက္ေသြ႔တဲ့ ဇံုေနရာေတြ ဖစ္တဲ့ မ်က္ႏွာသစ္ ဘစင္ သို႔မဟုတ္ အိမ္သာအိုးတစ္၀ိုက္ စတဲ့ေနရာေတြမွာသာ ထား႐ိွတပ္ဆင္ေပးဖုိ႔ ဆိုတာကိုေတာ့ မေမ့ပါႏွင့္ေနာ္။

႐ုပ္ပုံ : HIDEAWAY series

3. ရခ်ိဳးသည့္ေနရာ၌ Rain Shower ပံုစံ ရပန္းကို တပ္ဆင္ေပးျခင္း

ေရစိမ္ကန္သည္ ရခ်ိဳးရာ၌ သင့္အား ပေလ်ာ့မႈကို ပးႏိုင္သည္ သာမက Rain Shower ပံုစံ ရပန္းကို တပ္ဆင္ သံုးစြဲ ခင္းျဖင့္လည္း သင့္အား အျမင့္ဆံုး ပေလ်ာ့လန္းဆန္းမႈကို ရေစႏိုင္သည။ ထို အျပင္ ပံုမွန္ အေထြေထြ ရခ်ိဳးခန္းမ်ားမွ လံုး၀ကြဲျပားျခားနားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ရ႐ိွေစရန္္ အေထာက္အကူ ပးႏိုင္သည္။ Rain Shower ၏ ဖန္႐ွင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသစ္မ်ားျဖင့္ လက္႐ိွအခ်ိန္၌ ဖန္႐ွင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 2 မ်ိဳးျဖင့္ ရလံုးေရပန္းပံုစံကို ခ်ိန္ညိွေျပာင္းလဲ ပးႏိုင္သည္။ Rainfall Function ဖင့္ မိုးေရထဲ၌ အားပါးတရ စိမ္ခ်ိဳးေနရသလို ရမႊားကို ပးစြမ္းႏိုင္၍ Waterfall Function ဖင့္ ရတံခြန္ေအာက္၌ ရပ္လ်က္ ခ်ိဳးေနရသလိုမ်ိဳး ရလံုးကို ပးစြမ္းႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ မိုဒယ္မ်ား၌ ရခ်ိဳးေနခ်ိန္ အခန္းပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနကိုလိုက္၍ မီးေရာင္ကို ပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာ LED မီးလံုးစနစ္ပါ ပါ႐ိွျပီး၊ အိမ္ထဲ၌ အပန္းေျဖ ပ္နယ္စက္ ႐ိွေနသလိုမ်ိဳး၊ အထူးသျဖင့္ အားကစား လုပ္ျပီး၍ မာေမာပန္းပန္းျဖင့္ အိမ္ျပန္ ဇိမ္က်က် ရခ်ိဳး အပန္းေျဖရန္ အထူးသင့္ေတာ္သည္။

႐ုပ္ပုံ : CHATREE WOOD series

4. အရိပ္ထဲ၌ အပင္စိုက္ပ်ိဳး၍ လန္းဆန္းမႈကို တိုးေစျခင္း

ေရခ်ိဳး္ခန္းထဲ၌ ပန္းျခံငယ္ေလးတစ္ခု ထား႐ိွျခင္းျဖင့္ လန္းဆန္းမႈကို ပိုမို တိုးပြားေစႏိုင္သည္။ အရိပ္၌ ပါက္ႏိုင္သည့္ အပင္ အမ်ိဳးအစားကို ႐ြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။ အပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈ၏ ကာင္းက်ိဳးမွာ အပင္သည္ လထုထဲမွ အဆိပ္ဓာတ္ တို႔ကို စုပ္ယူေပးႏိုင္ေေသာေၾကာင့္ ဖစ္သည္။ အပင္မွ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႔ကို စုပ္ယူ၍ အာက္ဆီဂ်င္ ဓာတ္ေငြ႔ကို ထုတ္လႊတ္ ပးျပီး သဘာ၀နည္းလမ္းစစ္စစ္ျဖင့္ လထု အဆိပ္သင့္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ပဳျပင္ေပး၍ လထုကို ပိုမို လန္းဆန္းမႈ ႐ိွလာေစသည္။ ထို႔အျပင္၊ အပင္စိုက္ျခင္းျဖင့္ အစိမ္းေရာင္ေနရာကို တိုးေစ၍ အျမင္ေအး လန္းဆန္း စသည္။ ရခ်ိဳး္ခန္းထဲ၌ ရခ်ိဳး၊ သြားတိုက္၊ အခင္းၾကီးငယ္သြား စသည့္ ကိစၥတို႔ကို ဆာင္႐ြက္ေနစဥ္၌ ဘးပတ္၀န္းက်င္တြင္ အပင္မ်ား ႐ိွေနျခင္းသည္ သင့္အား လန္းဆန္း္ေစ၍ အားအင္တိုးေစသည္။ အျမင္ေအးသည့္ အစိမ္းဓာတ္မ်ားကို မင္ေတြ႔ရျခင္းေၾကာင့္ ပေလ်ာ့မႈ ရေစ၍ ဦးေႏွာက္ကိုလည္း ၾကည္လင္ လန္းဆန္းေစသည္။

ေရခ်ိဳး္ခန္းတြင္း႐ိွ အပင္တို႔၌ ႐ိွအပ္သည့္ လကၡဏာရပ္

  • အလင္းေရာင္နည္းေသာ နရာ၌ ၾကီးျပင္း႐ွင္သန္ႏိုင္သည့္အပင္ ဖစ္ျခင္း
  • စိုထိုင္းဆ ခံႏိုင္ရည္ မင့္ျခင္း
  • အလြယ္တကူ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္ျခင္း
  • အ႐ြယ္ ၾကီးထြားမႈ မမ်ားျခင္း - က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ေနရာ၌ စိုက္ပ်ိဳး႐ွင္သန္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အပင္မ်ားကို ဥပမာ ပရပါက နတ္ဆိုးပန္းႏြယ္ပင္၊ ဘာ့စတြန္ဖန္းပင္၊ ငိမ္းခ်မ္းေရးလီလီပန္းပင္၊ ႐ႊဂမုန္းေငြဂမုန္း၊ ရေသ့မုတ္ဆိပ္၊ ဖီလိုဒင္ဒ႐ြန္ပင္ အစ႐ိွသည္တို႔ ဖစ္သည္။

ေရခ်ိဳး္ခန္းစိုက္ အပင္မ်ားကို ပဳျပင္အလွဆင္မႈမွာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ိွသည္။ ဥပမာ ရခ်ိဳးခန္း၀ရန္တာေဘး၌ အပင္မ်ား အတြက္ သီးသန္႔ေနရာ ခြဲျခား၍ စိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အခန္းေထာင့္တစ္ေနရာရာ၌ စီစဥ္ထား႐ိွေပးျခင္း အစ႐ွိသည္တို႔ ဖစ္သည္။ အကယ္၍ နရာအကန္႔အသတ္႐ိွသည့္ အခန္းျဖစ္ပါကလည္း ဒါင္လိုက္ သို႔မဟုတ္ တြဲေလာင္းဆြဲ၍ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္လည္း ရခ်ိဳး္ခန္းကို သဘာ၀အေငြ႔အသက္ ရ႐ိွေစႏိုင္ပါသည္။

LEGEND series အခန္း HARMONIZE STONE series အခန္း

5. Less is more! အဆင္အျပင္ မ်ားမ်ားလုပ္တာ မၾကိဳက္ဘူးဆိုရင္ သဘာ၀ေက်ာက္သားအဆင္ကို ႐ြးသံုး႐ံုႏွင့္ လံုေလာက္ပါတယ္။

အလုပ္ကိုခေရဇီျဖစ္သူ ကိုလူပ်ိဳေတြအတြက္ နာက္ထပ္ ႐ြးခ်ယ္စရာ တစ္ခုပါ။ သင့္ရဲ႕ ရခ်ိဳးခန္းကို အလွဆင္ရာမွာ သဘာ၀ေက်ာက္သားအဆင္ေၾကြျပားကို ႐ြးခ်ယ္ဖို အၾကံျပဳတင္ျပေပးလိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အဲဒီ ၾကြျပားကို အရမ္း ဂရုတစိုက္နဲ ထိန္းသိမ္းဖို မလိုတဲ့အျပင္ သစ္သားလို သဘာ၀အေငြ႔အသက္ကို ပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ညိဳေမွာင္ လးနက္တဲ့ အေရာင္အေသြးကို ၾကိဳက္သူေတြအတြက္ သင့္ေတာ္လို႔ ဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀အဆင္မ်ားကို လိုက္ဖ္စတိုင္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြႏွင့္ ပါင္းစပ္ သံုးစြဲေပးျခင္းျဖင့္လည္း ရခ်ိဳးခန္းအလွဆင္ဖို နာက္ထပ္ေ႐ြးခ်ယ္စရာေတြ လည္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

႐ုပ္ပုံ : EARTH series

6. စကိုင္းလိုက္ (sky light) ေခါင္မိုးျဖင့္ သဘာ၀အလင္းေရာက္ကို ဖြင့္ဟလက္ခံယူျခင္း

အလင္းေရာင္ ၀င္လာႏိုင္ေအာင္ စကိုင္းလိုက္ေခါင္မိုး လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ပိတ္ေလွာင္လွတယ္ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္ကေန ႐ွာင္႐ွားေစႏိုင္ပါတယ္။ အလင္းေရာင္ ရ႐ိွတဲ့အျပင္ အခန္းေထာင့္ေဘာင္ အသီးသီးဆီကို က်လာတဲ့ အရိပ္က အဲဒီ နရာမွာရွိတဲ့ွ ပစၥည္းေတြးကို ပိုမို ထင္႐ွား ပၚလြင္လာေစပါတယ္။ ဒါ့ု႔အျပင္ တံခါး၊ ပတင္းေပါက္ေတြကို ဖြင့္ျပီး အစိုဓာတ္ကို ႐ွင္းထုတ္ရတဲ့ ကရိကထမ်ားမွလည္း ကင္းေ၀းေစပါတယ္။ အလင္းေပါက္ေခါင္မိုးကာ န႔ဖက္မွာ အလင္းေရာင္ကို ရခ်ိဳးထဲ တိုက္႐ိုက္ ၀င္ေရာက္လာေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့႔အျပင္ အလင္းေပါက္ အၾကီးၾကီး လုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ပင္ပဟင္းလင္းျပင္ေနရာမ်ိဳးလို ခံစားႏိုင္မွာျဖစ္ျျပီး၊ အိမ္ကိုလည္း ပိုမို က်ယ္၀န္း ႐ွင္းလင္းတဲ့အျမင္ ရ႐ိွေစပါတယ္။ အိမ္ရဲ႕ မင္ကြင္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးျပီး၊ နထိုင္တဲ့သူေတြကို ပင္ပပတ္၀န္းက်င္ အထိအေတြ႔အား ပိုမိုလက္ခံရ႐ိွ စႏိုင္တာေၾကာင့္ ရခ်ိဳးရတဲ့ အခ်ိန္တိုင္းမွာ လွာင္ပိတ္ျပီး မသက္မသာျဖစ္မႈရမ်ိဳးမွ ကင္းေ၀းေစပါတယ္။

ဒါေတြအားလံုးက သဘာ၀အေငြ႔အသက္ရ႐ိွ ရခ်ိဳးခန္းဒီဇိုင္းပံုစံဖန္တီးမႈနဲ ဆိုင္တဲ့ ကြ်ႏ္ု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဆႏၵေတြက ပၚေပါက္ လာတာွ ဖစ္ပါတယ္။ ဆိတ္ျငိမ္မႈကို စ္သက္တဲ့၊ တစ္ေန႔တာလံုး အလုပ္ရဲ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကေန ကိုယ္ပိုင္ ပ်ာ္႐ႊင္သုခေနရာ သးေသးေလး အလို႐ိွတဲ့ ကိုလူပ်ိဳေတြအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာ ခံစားခ်က္ေတြကို ပိုမို ရ႐ိွေစႏိုင္ပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွာ အျခားမ်ားစြာေသာ ရခ်ိဳးခန္းအလွဆင္တဲ့ အိုင္ဒီယာေတြ ႐ိွပါေသးတယ္။ ဒီအတြက္http://www.cotto.com/th/beautiful-bathroomမွာ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။