picture

သာမန္ ရခ်ိဳး္ခန္းကေန သဘာ၀ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ ကိုလူပ်ိဳရဲ႕ ရခ်ိဳးခန္း ဖစ္သြားေအာင္ ပာင္းလဲေပး ၾကည့္ရေအာင္။

2017-09-06

ကိုလူပ်ဴိရဲ႕ ရခ်ိဳး္ခန္း္အတြက္ ၾကမ္း႐ိုင္း၊ သားနားမႈ သို႔မဟုတ္ နက္ေမွာင္ေလးနက္တဲ့အေရာင္ေတြႏွင့္ပဲ လိုက္ဖက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ေန႔္လံုး တင္းၾကပ္ဖိစီးလွတဲ့

picture

Red Dot Award ဆုတံဆိပ္ရ ၾကြျပားကေန သီးသန္႔လကၡဏာစတိုင္လ္႐ိွ လွပေပၚလြင္တဲ့ ရခ်ိဳးခန္းကို ဖန္တီးမႈ

2016-10-04

ေကာ့တို (Cotto) ဟာ ကမာၻ႔အဆင့္ ဆုတံဆိပ္ျဖစ္တဲ့ Red Dot Award 2016 ဆုကို ရ႐ိွထားပါတယ္။ ဒီဆုဟာ ကမာၻတစ္၀ွမ္း