သန္႔႐ွင္းတဲ့ ရခ်ိဳး္ခန္းအတြက္ …. သင္သိ႐ိွထားရမယ့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ 19 ရပ္

2017-05-30

ေရခ်ိဳး္ခန္းလို အေသးစိတ္မ်ားႏွင့္ ပည့္ႏွက္ေနတဲ့ အခန္းေသးမ်ိဳးမွာ နရာတိုင္းမွာရွိေနတဲ့ ပစၥည္းတိုင္းအတြက္ ကြဲျပားတဲ့ ထိန္းသိမ္း စာင့္ေ႐ွာက္မႈေတြကို လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး အေသးစိတ္ေတြ မ်ားလြန္းတာေၾကာင့္လည္း တစ္ခါတစ္ရံမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ အေသးအမႊား အခ်က္ေလးေတြကို သတိမျပဳမိပဲ က်ာ္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ COTTO ကး ရခ်ိဳးခန္းကို အျမဲသစ္လြင္ေနေစမယ့္၊ ငီးေငြ႔လြန္းစရာေကာင္းတဲ့အလုပ္ကို ပ်ာ္စရာအျဖစ္ ပာင္းလဲေပးမယ့္၊ အညစ္အေၾကးကြက္ေတြကိုလည္း လြယ္လြယ္ကူကူနဲ မဴမႈန္တစ္မႈန္စာေတာင္ မက်န္ေစပဲ သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ႏိုင္မယ့္ နည္းစနစ္မ်ားကို စုစည္းျပီး ဒီေနရာမွာ လာေရာက္ တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ေရခ်ိဳးခန္းၾကမ္းျပင္

 1. ေၾကြျပားႏွာေၾကာင္းေတြမွာ အမည္းလိုင္းေတြ ဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ ရ 1 ဆ င့္ ႐ွာလကာရည္ 2 ဆ ရာျပီး စပေရးဗူးထဲထည့္၊ ၾကာင္းလိုင္း တြကို ပန္းမႈတ္ျပီး 15 မိနစ္ေလာက္ ထားျပီးမွ ရဆြတ္ထားတဲ့ ရျမႈပ္ကို ခာက္ေသြ႔ေအာင္ ရညွစ္ျပီး သုတ္ေပးပါ။
 2. ေၾကြျပားေပၚ႐ိွ ထံုးေက်ာက္ခ်ိဳးအရာမ်ားကို သန္လက္ သို႔မဟုတ္ ၀က္အူလွည့္ထိပ္အျပားျဖင့္ ထံုးေက်ာက္မ်ား ကုန္စင္သည္အထိ ဖည္းညွင္း ညင္သာစြာ ခစ္ထုတ္ ပးပါ။ ထံုးေက်ာက္ စြဲျမဲစြာ တြယ္ကပ္ေနပါက ပိုးသတ္ရာ၌ သံုးစြဲသည့္ ကလိုရင္းမႈန္႔ကို ရျဖင့္ 1 အခ်ိဳး 5 ရာစပ္လ်က္ ခ်ိဳးေပၚ လာင္းခ်ပါ။ 10 မိနစ္ခန္႔ ၾကာျပီးေနာက္ ရေဆးလ်က္ နာက္တစ္ၾကိမ္ ခစ္ထုတ္ၾကည့္ပါ။
 3. ေရခ်ိဳးခန္းနံရံ
 4. အစြန္းကြက္ေတြ နက္႐ိႈင္းစြာ စြဲကပ္ေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သန္႔႐ွင္းရ ခက္ခဲတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႐ွာလကာရည္ 1 ဆ ကို ရ 4 ဆ နဲ ရာျပီး အ၀တ္ျဖင့္ ဆြတ္ယူကာ ဆပ္ျပာကြက္မ်ား ပက်ံေနတဲ့ နံရံကို ပြတ္သုတ္ေပးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ရျဖင့္ ဆးေၾကာ၍ အ၀တ္ေျခာက္ျဖင့္တစ္ၾကိမ္ ထပ္၍ သုတ္ေပးပါ။
 5. အျဖဴေရာင္ ၾကာင္းလိုင္းေတြမွာ အမဲစက္ေတြ ပၚေနတယ္ဆိုရင္ ၀ိႈက္တနင္းေဖာ္ျမဴလာ သြားတိုက္ေဆးကို သြားပြတ္တံအေဟာင္းျဖင့္ ဆြတ္လ်က္ ၾကာင္းလိုင္းကို တိုက္ခြ်တ္ေပးပါ။
 6. မွန္သားေနရာမ်ားအတြက္
 7. ဆပ္ျပာ၊ ခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဆပ္ျပာျမႈပ္၊ သြားတိုက္ေဆး စတဲ့ပစၥည္းေတြဟာ ရမွာ အလြယ္တကူ ပ်ာ္၀င္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ၎တို႔ကို သံုးစြဲရာမွ မွန္ေပၚတြင္ စြန္းထင္းလာသည့္ အစြန္းအထင္းကြက္ေတြကိုေတာ့ ခာက္ျပီးမကပ္သြားခင္မွာ အျမန္ အ၀တ္ျဖင့္ သုတ္ပစ္ထုတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ညစ္ေပလြန္းလို႔ ႐ုိး႐ိုးေရျဖင့္ သုတ္္လို႔ မစင္္ရင္ မွန္သုတ္ေဆးရည္၊့ သတင္းစာစကၠဴအေဟာင္းျဖင့္ သန္႔႐ွင္းေအာင္ တိုက္ခြ်တ္္ႏိုင္ပါတယ္။
 8. ေရမႈန္မႊားႏွင့္ အဆီကြက္ေၾကာင့္ မွန္သားမႈန္မိႈင္းေနတယ္ ဆိုရင္လည္း ဆပ္ျပာရည္ကို ႐ွာလကာရည္ႏွင့္ စပ္ျပီး၊ အ၀တ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ျဖင့္ ဆြတ္ယူကာ သြ႔ေအာင္ ညွစ္၍ မွန္ေပၚ ညင္သာစြာ တိုက္ခြ်တ္္ေပးပါ။ သို႔မဟုတ္ အရက္ပ်ံကို ရျဖင့္ စပ္ျပီး သို႔မဟုတ္ မွတ္သုတ္ေဆးရည္ျဖင့္ စပ္ျပီးအစြန္းကြက္ကို သုတ္ပစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 9. ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း႐ိွ ပရိေဘာဂပစၥည္းႏွင့္ ပစၥည္းသိမ္းစင္မ်ား
 10. ပစၥည္းသိမ္းဘီဒိုတြင္းမွာ စိုအိုက္ထိုင္းမိႈင္း္တတ္ေလ့႐ိွျပီး ပိုးမႊားမ်ားအသီးသီး ၾကိဳက္ႏွစ္သက္စြာ ခိုေအာင္းေနေလ့ ႐ိွတာေၾကာင့္ အနည္းဆံုး တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ ဘီဒိုဖြင့္၍ ထာင့္တိုင္းေခ်ာင္တိုင္းကို အ၀တ္ေသြ႔ေသြ႔ျဖင့္ သုတ္ေပးလ်က္ သန္႔႐ွင္း ခာက္ေသြ႔ေအာင္ ထား႐ိွေပးပါ။
 11. အ၀တ္တင္စင္၊ အ၀တ္ခ်ိတ္လွန္းစင္ တို႔ကို သန္႔႐ွင္းေအာင္ သုတ္ေပးပါ။ ရခ်ိဳးခန္းတြင္း၌ အသင့္သံုး စြဲႏိုင္ရန္အတြက္ လွ်ာ္ဖြပ္ ခာက္ေသြ႔ျပီးေသာ အ၀တ္ကို ထား႐ိွ၊ ခ်ိတ္စြဲရန္အတြက္သာ သံုးစြဲပါ။ ရခ်ိဳး္ခန္းတြင္း စင္ေပၚ၌ အ၀တ္စို ထား႐ိွခ်ိတ္လွန္းျခင္း မျပဳရ။
 12. အိမ္သာအိုးႏွင့္ ဆီးအိုး
 13. အကယ္၍ အိမ္သာအိုးမွာ စြဲျမဲစြာ စြဲကပ္ေနတဲ့ အညစ္အေၾကးကြက္ေတြ ႐ိွတယ္ဆိုရင္ 2-3 ခါေလာက္ ဆက္တိုက္ ရႏိွပ္ျပီး လာင္းေဆး ပးပါ။ ထို႔ေနာက္ အ၀တ္ျဖဴေလွ်ာ္ဖြပ္ျပင္းသိပ္ေဆးရည္ကို လာင္းထည့္လ်က္ ဘရပ္႐ွ္ျဖင့္ တိုက္ေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ 30 မိနစ္ခန္႔ ပစ္ထားျပီးမွ ရျဖင့္ ထပ္မံ ဆးေၾကာေပးပါ၊ စြန္းထင္းကြက္မ်ား ကြ်တ္ေပ်ာက္သြားပါမည္။ အကယ္၍ မဲျမံစြာ တြယ္ကပ္ေနတဲ့ ထံုးေက်ာက္ခ်ိဳးမ်ား ဖစ္ပါက ႐ွာလကာရည္ 1-2 ခြက္ေလာင္း၍ သန္႔႐ွင္းမႈ ပဳေပးပါ။
 14. သန္႔႐ွင္းတဲ့ေရခ်ိဳးခန္းမွာ ကာင္းမြန္တဲ့ အနံ႔အသက္က အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ဖစ္ပါတယ္။ ဆီးအိုးရဲ႕ အနံ႔အသက္ကို မိမိကိုယ္တိုင္လုပ္ အနံ႔သတ္စပေရးျဖင့္ ကာကြယ္ ႐ွင္းလင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ရအနည္းငယ္ထဲသို႔ အရက္ပံ် လက္ဖက္ရည္ဇြန္း 1 ဇြန္းစာႏွင့္ လန္းဆန္းတဲ့ အနံ႔အသက္႐ိွ မႊးပ်ံ႕အေငြ႔ပ်ံဆီ အစက္ စက္ေလာက္ ခ်လ်က္ စပေရးဗူးထဲသို႔ လာင္းထည့္ပါ။ ဆီးသြားသည့္ ကိစၥျပီး သည့္အခါတိုင္း အဆိုပါ စပေရးဗူးျဖင့္ ဖ်န္းေပးျခင္းျဖင့္ အနံ႔အသက္ကို ပိုမိုလန္းဆန္း သန္႔႐ွင္းေေစႏို္င္ပါတယ္။
 15. မ်က္ႏွာသစ္လက္ေဆးကန္
 16. အ၀တ္သန္႔သန္႔ျဖင့္ ႐ွာလကာရည္ အနည္းငယ္ကို ဆြတ္ယူကာ မ်က္ႏွာသစ္ကန္၏ ပတ္လည္အႏွံ႔ ပြတ္တိုက္ေပးလ်က္ ဆပ္ျပာေရ ဖင့္ ဆးထုတ္ျပီးေနာက္ တစ္ဖန္ ရသန္႔သန္႔ျဖင့္ ထပ္မံ၍ ဆးေၾကာေပးပါ။
 17. လံုျခံဳေဘးကင္းမႈ ႐ိွသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ သန္႔႐ွင္းေရး လုပ္ပါက မ်က္ႏွာသစ္ကန္ကို အေရာင္မွိန္လြင္မႈ သို႔မဟုတ္ တိုက္စားပြန္းပဲ့မႈ မျဖစ္ေစပါ။ ဤအတြက္ လက္ခ်ား ခၚ ဘာ္ရစ္ေပါင္ဒါမႈန္႔ ပန္းကန္လံုးတစ္၀က္ကို သံသရာရည္ အလံုးတစ္၀က္ျဖင့္ စပ္လ်က္ သမေအာင္ မႊပါ။ ထို႔ေနာက္ ထိုေရာစပ္ထားသည္ကို ရျမႈပ္ျဖင့္ တို႔ယူလ်က္ မ်က္ႏွာသစ္ကန္အႏွံ႔ တိုက္ခြ်တ္ေပးျခင္းျဖင့္ ပာင္စင္စြာ သန္႔႐ွင္းႏိုင္ပါတယ္။
 18. ေရစိမ္ခ်ိဳးကန္
 19. ေရစိမ္ခ်ိဳးျပီးသည့္အခါတိုင္း ခ်က္ခ်င္းပင္ ဆပ္ျပာျမႈပ္ရည္မ်ားကို သုတ္ပစ္ရန္ႏွင့္ ဆးေၾကာသန္႔႐ွင္းေပးရန္ လိုသည္။ ရစိမ္ခ်ိဳးကန္၌ အမည္းကြက္မ်ား စြန္းထင္းေနပါက အာနိသင္အေပ်ာ့စားဆပ္ျပာႏွင့္ ရျမႈပ္ျဖင့္ သန္႔႐ွင္းေအာင္ ပြတ္ထုတ္၍ ခာက္ေသြ႔ေအာင္ သုတ္ေပးပါ။ ကန္တြင္း၌ ရက်န္ေနေအာင္ မထားရ။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက မၾကာခင္မွာပင္ ရစိမ္ကန္မ်က္ႏွာျပင္၌ ဆပ္ျပာျမႈပ္ရည္မ်ား စြဲျမဲစြာ စုေဆာင္း တြယ္ကပ္လာႏိုင္ပါသည္။
 20. ေရဘံုပိုင္ေခါင္း
 21. ေရဘံုပိုင္ေခါင္း၏ မ်က္ႏွာျပင္အသားကုု ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရာ၌ ပံုမွန္ မၾကာခဏ သန္႔႐ွင္းေေပးသင့္သည္။ ဆပ္ျပာရည္ သို႔မဟုတ္ ဖန္ေဆးေၾကာသည့္းေဆးရည္မ်ိဳးကို သံုး၍ ရျမႈပ္ျဖင့္ အႏွံ႔ပြတ္တိုက္ ဆးေၾကာပါ။ ထို႔ေနာက္ ရျဖင့္ လာင္းေဆးလ်က္ မေျခာက္လြန္းသည့္ အ၀တ္သားႏုႏုျဖင့္ ခာက္ေအာင္ သုတ္ေပးပါ။
 22. ေရဘံုပိုင္ေခါင္းေပၚ႐ိွ စြန္းထင္းမႈန္မိႈ္င္းကြက္မ်ားမွာ ဆီေခ်းေၾကာင့္ ဖစ္ျပီး၊ ၎ကို အလြယ္တကူ သန္႔႐ွင္းေရး ပဳလုပ္နည္းမွာ အေပ်ာ့စား အက္စစ္သတၱိ ႐ိွသည့္ ႐ွာလကာရည္ျဖင့္ သုတ္္၍ အဆီကြက္ကို ဆးေၾကာျခင္းျဖင့္ ရဘံုပိုင္ေခါင္းကို အသစ္ကဲ့သို႔ ပာင္လက္ ၀င္းပ စႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ သံပုရာသီးကို ထက္ပိုင္းပိုင္း၍ ပြတ္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း သန္႔႐ွင္းေစမည့္အျပင္ မႊးၾကိဳင္သင္းပံ်႕သည့္ရနံ႔ကိုပါ ရေစႏိုင္သည္။
 23. ေရခ်ိဳးေရပန္း
 24. ရေႏြး 1 လီတာလ်င္ ႐ွာလကာရည္ ထမင္းစားဇြန္း 2 ဇြန္းျဖင့္ ရာစပ္လ်က္ ပလပ္စတစ္အိပ္ထဲ၌ ထည့္သြင္း၍ ရပန္းေခါင္းအား 1 ညတာ အိတ္ထဲတြင္ မႈပ္ေအာင္ စိမ္၍ ခ်ည္ထားေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ အိတ္ျဖဳတ္၍ ရသန္႔သန္႔ျဖင့္ ဆးေၾကာကာ ခာက္ေအာင္ သုတ္ေပးပါ။
 25. ဖင္ေဆးပိုက္
 26. ဖင္ေဆးပိုက္သည္ အညစ္ေပဆံုးႏွင့္ ရာဂါပိုးမ်ား အမ်ားဆံုးစုေ၀းေနႏိုင္သည့္ေေနရာ ဖစ္သည္။ ၎ကို သန္႔႐ွင္းေရး ပဳလုပ္နည္းမွာ စေကာ့ဘ႐ိုက္႐ွ္ျဖင့္ ဖင္ေဆးပန္းေခါင္းကို တိုက္ခြ်တ္၍ ထံုးေက်ာက္ေခ်းမ်ား ထြက္သြားေအာင္ ရျပင္းျပင္း ပန္းထုတ္ ဆးေၾကာပါ။
 27. ခန္းဆီး
 28. ပလပ္စတစ္ခန္းဆီး ဖစ္ပါက ရေႏြးစပ္ထားသည့္ ဆပ္ျပာရည္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ သို႔မဟုတ္ အ၀တ္ေလွ်ာ္ဆပ္ျပာရည္ျဖင့္ လွ်ာ္ဖြပ္၍ ရေႏြးျဖင့္ ဆးေၾကာပါ။ ထို႔ေနာက္ ခာက္ေအာင္ လွန္းထားပါ။ လသလပ္ခံေပးျခင္းက ခန္းဆီးကို အေရာင္ လြင့္မွိန္မႈ မျဖစ္ေစသျဖင့္ နျဖင့္ လွန္းျခင္းထက္ ပိုေကာင္းသည္။
 29. ခန္းဆီး၌ မိႈေရာဂါပိုးမ်ား စြဲကပ္ေနပါက … ဘကင္ဆိုဒါမႈန္႔ကို သံပုရာရည္ႏွင့္ ရာစပ္၍ မိႈေခ်းကြက္မ်ား ႐ိွေနသည့္ေနရာေပၚ၌ လိမ္းေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ ခန္းဆီးကို ဆားရည္ျဖင့္ 1 နာရီခန္႔ စိမ္ထားျပီးမွ ႐ိုး႐ိုးေရသန္႔သန္႔ျဖင့္ လွ်ာ္ဖြပ္႐ံုျဖင့္ ခန္းဆီးအသစ္ ရသကဲ့သို႔ပင္ စင္ၾကယ္ သန္႔႐ွင္းသြားပါမည္။

ေနအိမ္တြင္း ရခ်ိဳးခန္းဟာ ဒီဇိုင္းပံုစံ လွပ႐ံုသာ မဟုတ္ပဲ သန္႔႐ွင္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညႊတ္ရန္ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သန္႔႐ွင္းေရး ပဳလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္နည္းပါးျပီး အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ ႐ိွသူေတြအတြက္ အထက္ပါ နည္းစနစ္မ်ားကို မိမိတို႔ရဲ႕ လိုက္ဖ္စတိုင္လ္ႏွင့္ လိုက္ဖက္ေအာင္ ပဳျပင္ အသံုးခ် ၾကည့္ၾကပါ။

ေရအိမ္ခန္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးႏွင့္သန္႔႐ွင္းေရးသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား