Trend of living 2017: COTTO Smart Life

2017-02-01

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ အမူအက်င့္ႏွင့္အျပိဳင္ ကမာၻၾကီးရဲ႕ ခတ္ေရစီးေၾကာင္းေတြလဲ ပာင္းလဲ နပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲပဲ ဘ၀ရဲ႕ အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈ၊ ဘ၀ရဲ႕ အရင္းအျမစ္သံုးစြဲမႈ အက်ိဳးေက်းဇူးကို အျမင့္ဆံုး ဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ဖို ရန္ အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲြျပားတဲ့ ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံႏွင့္ လိုက္ဖက္တဲ့ လိုအင္ဆႏၵတိုင္းကို လက္ခံ ဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ နအိမ္ အေဆာက္အဦး တြဟာလဲ တိုးတက္းေျပာင္းလဲဳေနရပါတယ္။

ေရဘံုပိုင္ေခါင္းႏွင့္ ရပန္း ဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္တဲ့နည္းပညာရဲ ႐ွ႕ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ COTTO ဟာ 2017 ခုႏွစ္ အတြက္ Lifestyle ႏွင့္ လိုက္ဖက္ျပီး လိုအပ္ခ်က္တိုင္းကို ဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တဲ့၊ နအိမ္အေဆာက္အဦးတြင္း မွီတင္းေနထိုင္သူေတြ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ အံ၀င္ေအာင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အသီးသီးကို ဖန္တီးတီထြင္ထားပါတယ္။

Trend 1 : LED Faucet - အဆင့္အတန္း႐ိွ ကြဲျပားမႈကို ပးႏိုင္သည့္ LED အလင္းေပး ရဘံုပိုင္ေခါင္း

LED မီးလံုးျဖင့္ အေရာင္အေသြး ဖန္တီးျျခင္း : LED မီးဟာ နအိမ္တြင္း ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အေရာင္အေသြးကို လွပတင့္တယ္ စပါ တယ္။ ဒီစနစ္ဟာ ရအိမ္ခန္းရဲ႕ နာက္ပံုစံတစ္မ်ိဳး႐ိွ ဗိသုကာအႏုလက္ရာကို ပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ရပန္း၊ ရဘံုပိုင္ေခါင္း စတဲ့ ပစၥည္းေတြရဲ႕ သံုးစြဲမႈဖန္႐ွင္ေတြအျပင္၊ မီးလံုးမွ အလင္းေရာင္တန္းေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ခံစားမႈ အေငြ႔အသက္ကို ဖန္တီး ပးႏိုင္ျပီး၊ သံုးစြဲမႈခံစားခ်က္ကို ကာင္းစြာ ထင္ဟပ္ျပေနႏိုင္ပါတယ္။ Luminos Series ေရဘံုပိုင္ေခါင္းမွာ ခတ္ဆန္တဲ့ ဒီဇိုင္းနဲ အတူ အေရာင္ 7 ရာင္ပါ LED မီးလံုးပါ႐ိွျပီး၊ ရဘံုပိုင္ေခါင္း ဖြင့္လိုက္တဲ့အခါ မီးလင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူႏွင့္မွမတူ ပၚလြင္ ကြဲျပားတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါတယ္။

https://goo.gl/fWy2Ze မွာ အေသးစိတ္ကို ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

Trend 2 : Music Therapy ဂီတရဲ႕ အႏုရသႏွင့္အတူ အပန္းေျဖမႈ

ဒီဂ်ီတယ္ေခတ္ လိုက္ဖ္စတိုင္လ္ေရစီးေၾကာင္းထဲမွာ စမတ္ဖုန္းဟာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဘ၀ရဲ႕ အရာအားလံုး ဖစ္လာပါတယ္။ အြန္လိုင္း လာကႏွင့္ ၾကားခံဆက္သြယ္မႈသံုး ဒီကိရိယာပစၥည္းဟာ ဒီကေန႔ေခတ္မွာ လူမ်ားစြာရဲ႕ ဘ၀ေနထိုင္မႈ ပင္မပစၥည္း ဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလို Digital Lifestyle ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ဖည့္ဆည္းေပးဖို႔အတြက္ TUNIO FAUCET ဆိုတဲ့ ဘ၀ေနထိုင္မႈ ရသကို ဖည့္ဆည္း ပးမယ့္ပစၥည္း ပၚထြက္လာပါျပီ။ ဘလူးတုသ္မွတစ္ဆင့္ ဖုန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္လ်က္ လက္ညိႈးျဖင့္ အသာထိေတြ႔ေပး႐ံုျဖင့္ သင့္အား ဒီဂ်ီတယ္ဘ၀ပံုစံကို အဆက္မျပတ္ တာက္ေလွ်ာက္ လက္ခံ ရယူေစႏိုင္ပါတယ္။

https://goo.gl/8MuY72 မွာ အေသးစိတ္ကို ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

Trend 3 : Digital Lifestyle ေရခ်ိဳးမႈအခိုက္အတန္႔တိုင္းမွာ သီခ်င္းသံျဖင့္ ဘ၀ကို အထစ္အေငါ့မဲ့ ဆက္လက္စီးေမ်ာေစႏိုင္ပါတယ္။

ပိုမိုလ်င္ျမန္လာတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားျဖစ္တဲ့ 3G ႏွင့္ 4G ေတြဟာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို လ်င္ျမန္ အဆင္ေျပစြာႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္၌ မဆို သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း၊ ႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္ျခင္းေတြကို ပဳလုပ္ေေစႏိုင္ပါတယ္။ မိမိ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥ ပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း သီခ်င္းနားေထာင္တာဟာ ဂီသသံကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူေတြရဲ႕ ဘ၀ေနထိုင္မႈအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ဖစ္သြားပါျပီ။

ေရအားျဖင့္ လည္ပတ္အလုပ္လုပ္တဲ့ MUSE Series ေရပန္းဟာ သီခ်င္းသံမ်ားကို ဘလူးတုသ္ဆက္သြယ္မႈတစ္ဆင့္ ထပ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ ပးႏိုင္ျပီး ရအိမ္ခန္းတြင္း ပိုမို သာယာေပ်ာ္႐ႊင္မႈ႐ိွတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ပါတယ္။

https://goo.gl/Yzzbhj မွာ အေသးစိတ္ကို ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

Trend 4 : Touch Screen Shower လက္ညိႈးထိပ္ျဖင့္ စနစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေစခိုင္းမႈ

ၾကိဳးမဲ့ဒီဂ်ီတယ္ေခတ္ရဲ႕ အက်ိဳးအျဖစ္ သံုးစြဲသူေဖာက္သည္ေတြ အေနႏွင့္ ကိရိယာမ်ားစြာရဲ႕ စကရင္ေမာ္နီတာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကား၊ အိပ္ခန္း စသည္တို႔အျပင္ ရအိမ္ခန္းထဲမွာပင္ ၾကိဳးမဲ့ကမာၻၾကီးႏွင့္ အထစ္အေင့ါမ႐ိွ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကျပီ ဖစ္ပါတယ္။ ဒီဂ်ီတယ္ ကိရိယာပစၥည္းေတြကို မည္သည့္္ေနရာတိုင္း၌ မဆုိ ဆက္သြယ္ထားႏိုင္ဖို လိုလားတဲ့ ဖာက္သည္ေတြရဲ လိုအပ္ခ်က္ကို ဖည့္ဆည္းဖို အခုလို ခတ္ျပိဳင္တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ား ဖစ္ထြန္းလာျခင္း ဖစ္ပါတယ္။

ေခတ္သစ္နည္းပညာကို ထင္ဟပ္ ပးေနတဲ့ TUNIO Shower ရဲ႕ Digital Touch Screen ေမာ္နီတာဟာ ရပန္း ထိန္းခ်ဳပ္မ်က္ႏွာျပင္ တစ္ခုတည္းေပၚမွာပင္ ပါင္းစည္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းထားလ်က္ လူတို႔ မူလရင္းႏွီးေနက် သံုးစြဲမႈ ပံုစံမွေနခြဲထြက္ျပီး ခတ္သစ္ သံုးစြဲမႈပံုစံအသစ္သို႔ ပာင္းလဲေပးလိုက္ပါတယ္။

https://goo.gl/9n2p2i မွာ အေသးစိတ္ကို ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

Trend 5 : Freedom Touch လြပ္လပ္စြာ ထိေတြ႔ခိုင္းေစႏိုင္မႈ အသံုးျပဳမႈပံုစံတိုင္းအတြက္ လြယ္ကူမႈ

ဒီကေန႔ေခတ္ ႐ႈပ္ေထြးလွတဲ့ န႔စဥ္ဘ၀မွာ အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈကို ပးဆပ္၀ယ္ယူရန္ အသင့္႐ိွေနသူမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ လြယ္ကူအဆင္ေျပမႈႏွင့္ ဘ၀ေနထုိင္မႈ ခ်ာေမြ႔ေစေရး အေထာက္အကူျပဳကုန္ပစၥည္း အသီးသီးဟာ ခတ္စား လာပါတယ္။

Touch Faucet လက္ေဆးကန္တြဲလ်က္ ရဘံုပိုင္ေခါင္းဟာ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီမႈတိုင္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျပီး၊ မီးဖိုေခ်ာင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အံ၀င္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေေစႏိုင္ပါတယ္။ ရဘံုပိုင္ေခါင္းရဲ႕ လက္ကိုင္ကေနမွသာ မဟုတ္ပဲ ၎ရဲ႕ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းေနရာကိုမဆို လက္ျဖင့္ ထိေပး႐ံုျဖင့္ မိမိလိုအပ္သလို ရကို အဖြင့္-အပိတ္ လုပ္ေပးႏိုင္တာေၾကာင့္ လက္က ဘယ္ေလာက္ပဲ ညစ္ပတ္ေပေရ နပေစ၊ စိုးရိမ္ေနဖို႔ မလိုေတာ့ပါဘူး။

https://goo.gl/Qky3eR မွာ အေသးစိတ္ကို ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

Trend 6 : 2 in 1 Smart Life အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈကို တစ္ေနရာတည္း ပါင္းစည္းလ်က္ ရဘံုပိုင္ေခါင္း အသံုးလိုအပ္ခ်က္ကို ဖ႐ွင္းေပးႏိုင္မႈ

ေနရာက်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အိမ္ေလးေတြရဲ႕ နရာလိုအပ္ခ်က္ကို ဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တဲ့ အိမ္သံုးပစၥည္းအတြက္သာ ခတ္ေရစီးေၾကာင္းက ဖစ္ထြန္းေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သံုးစြဲရက်ိဳးနပ္ေစတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးကသာ ကမာၻတစ္၀ွမ္း လူၾကိဳက္မ်ားမႈ ရ႐ိွေစႏိုင္တာပါ။ ဘယ္လိုပဲ ဖစ္ပေစ ႐ိွေနတဲ့ နရာအ႐ြယ္အစားႏွင့္ အံ၀င္ေစမဲ့အျပင္ စြမ္းအားျပည့္သံုးစြဲႏို္င္မဲ့၊ ဒါမွမဟုတ္ မူလထက္ ပိုေကာင္းစြာ သံုးစြဲ စႏိုင္တဲ့ 2 in 1 ပံုစံ သံုးစြဲမႈဖန္႐ွင္ေတြကို ပါင္းစည္းထားတဲ့ အိမ္သံုး ကိရိယာပစၥည္းအသီးသီးဟာလဲ လူအမ်ားရဲ႕ လက္ခံမႈကို ကာင္းစြာ ရ႐ိွေနပါတယ္။

Aquasoap လွ်ပ္စစ္အားသံုး ဆပ္ျပာရည္ထုတ္ေပးမႈဖန္႐ွင္ႏွင့္အတူ မ်က္ႏွာသစ္လက္ေဆးကန္တြဲလ်က္ ရဘံုပိုင္ေခါင္းက သံုးစြဲမႈ ဖန္႐ွင္ေတြကို ပါင္းစပ္ထားတဲ့ မ်က္ႏွာသစ္လက္ေဆးကန္တြဲလ်က္ ရဘံုပိုင္ေခါင္းစနစ္ရဲ႕ နာက္ဆံုးေပၚ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးတည္းမွာပဲ ရဘံုပိုင္ေခါင္းႏွင့္အတူ အာ္တိုမစ္တစ္ ဆပ္ျပာရည္ ထုတ္ေပးတဲ့ စနစ္ကို ထည့္သြင္းထားျပီး မ်ားျပးး့ လိုအပ္ခ်က္ကို ဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ႐ြးခ်ယ္စရာ တစ္ရပ္ ဖစ္ပါတယ္။

https://goo.gl/d8Qev9 မွာ အေသးစိတ္ကို ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

Trend 7 : Future Fixture ပိုမို လြယ္ကူမႈ ႐ိွေစမယ့္ လိုက္ဖ္စတိုင္လ္အတြက္ အံ့ဖြယ္ထိေတြ႔ခိုင္းေစမႈ

အိမ္ေတြကို သးငယ္ေအာင္ အ႐ြယ္ေလွ်ာ့ခ်ေဆာက္လုပ္လာတဲ့အခါမွာ အိမ္တြင္းေနသူေတြအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးအျမင့္မား့ဆံုး ရ႐ိွေစဖို အတြက္ အိမ္ရဲ႕ သံုးစြဲမႈေနရာကို ထြျပားစြာ ပာင္းလဲအသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္၊ အိမ္တြင္းသံုး ကိရိယာပစၥည္းေတြကို သံုးစြဲမႈ ပိုလြယ္လာေအာင္ ပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈ ပဳဖို႔ လိုလာပါတယ္။

ဆိုခဲ့ပါ အနာဂတ္အတြက္ ဒီဇိုင္းအျဖစ္ ထြျပားတဲ့ လိုအပ္ခ်က္႐ိွတဲ့ ခတ္သစ္အိမ္တြင္း မိသားစု၀င္ေတြႏွင့္ သင့္ေတာ္ေအာင္ ရပန္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဖန္႐ွင္ကို ပာင္းလဲေပးႏိုင္တဲ့ Switch Panel ဆိုတဲ့ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ကုန္ပစၥည္းပါ။ ရပန္းရဲ႕ ဖန္႐ွင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ခလုတ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ ပိုမို အဆင္ေျပ လြယ္ကူစြာ ပာင္းလႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္တြင္း႐ိွ လူတိုင္းအတြက္ မိမိလိုအပ္တဲ့ သံုးစြဲမႈဖန္႐ွင္ကို စိတ္ၾကိဳက္ ႐ြးခ်ယ္ ပာင္းလဲေစႏိုင္ပါတယ္။

https://goo.gl/nlORjl မွာ အေသးစိတ္ကို ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။