ဥေရာပကမ္းေျခတစ္ေနရာ႐ိွ အပန္းေျဖေနအိမ္မွာ ေျပေလ်ာ့မႈ ရသအျပည့္အဝျဖင့္ နားေနအပန္းေျဖ ေနရသလိုမ်ိဳး သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ေနရာေလးမွာ ေအးေအးေဆးေဆးေလး အခ်ိန္ကုန္ဆံုးေစႏိုင္ပါတယ္။

VALENCIAGA SERIES

FLOOR TILE (RANDOM PATTERNS)

12”x24” [300×600 mm.]

မွိန္ၿပီး ျပားေသာမ်က္ႏွာျပင္ (MATT)

အၾကံျပဳလိုသည့္ COTTO ဂေရာင့္တ္
အေရာင္မ်ား

အျဖဴေရာင္ (WHITE)

သနပ္ခါးေရာင္ (BEIGE)

SANITARY WARE

Tag :
More Series