CT5703AC Basin Faucetaut.Ac

CT5703AC Basin Faucetaut.Ac

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ေအာ္တိုမစ္တစ္ ေဘစင္ ေရပိုက္ေခါင္း
ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ေၾကး၀ါ
စုစည္းမႈ (ေကာ္လက္ရွင္) သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေအာ္တိုမစ္တစ္
စီးရီး(စ္) ေအာ္တိုမစ္တစ္ ေရပိုက္ေခါင္း
အေလးခ်ိန္ 2 kilogram
Barcode 8852410570299

Description

  • 1. Extra Chrome: ၈ မိုက္ခရြန္ နီကယ္-ခရိုမီယမ္ အထိ ဖံုးအုပ္ထားျခင္း။
  • 2. Sensor Set: IEC60734 ေရႏွင့္ စြတ္စိုမႈအားကာကြယ္ စံႏႈန္း
  • 3. Sensor Set: EMC စံႏႈန္း (လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ျခင္း)
  • 4. Electric Saver: 6V DC ခ်က္ အားသံုးပါ။

Product Tips

  • ေကာင္တာေတာ့ပ္ေဘစင္အား အေပါက္တစ္ေပါက္ပါေဘစင္ (1 Hole Basin) သို ့မဟုတ္ ေကာင္တာေပၚတြင္ တပ္ဆင္ပါ။

Care Warning Instruction

  • ေရပိုက္ေခါင္းအားေဆးရန္ ဆပ္ျပာရည္အေပ်ာ့စား သို ့မဟုတ္ COTTO ဘက္စံုသံုး သန္ ့စင္ေဆး CT696 (0.5L) အားသံုးပါ။ အက္စစ္ပါ၀င္သည့္ သန္ ့စင္ေဆးမ်ားကို မသံုးရ။ သန္ ့စင္ေဆးအသံုးျပဳျပီးေနာက္ ေရျဖင့္ေဆးေၾကာပါ။ ထို ့ေနာက္၊ ေရပိုက္ေခါင္းမ်က္ႏွာျပင္ ေပၚတြင္ စင္းရာျခစ္ရာမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏူးညံ့သည့္အ၀တ္ျဖင့္တိုက္ပါ။

အျခားစပ္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းမ်ား